what we love

Wagener Groep Energy Professionals: van meerwaarde voor groene energieprojecten

Voor u als businessverantwoordelijke of projectleider bij een modern energiebedrijf is duurzaamheid de speerpunt. U initieert oplossingen voor energievraagstukken voor concrete projecten die het verschil gaan maken in de duurzame energiesector of de biobased economy.

Gaandeweg blijkt dat u extra expertise nodig hebt. Bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, productie of distributie. Reden voor u deze website van de Wagener Groep te bezoeken. Met onze Energy Professionals creëert u toegevoegde waarde die bijdraagt aan het welslagen van uw business case.

Hoe groen mag uw business case zijn?

Work with passion

Van kostenintensief naar kostenbesparend

Veel projecten die in aanleg het verschil kunnen gaan maken, haperen qua haalbaarheid. Met onze think, innovate & operate aanpak buigen wij die om van kostenintensief naar kostenbesparend.
Want wij kijken verder dan uw specifieke vraagstuk. We verrassen u met oplossingsrichtingen die in eerste instantie niet voor de hand liggen. Zo brengen wij verschillende biobased bronnen bij elkaar om ze vervolgens te koppelen.

Andere kennisterreinen waarop de Wagener Groep Energy Professionals presteert zijn: doorrekenen van business cases, informatie geven over subsidieregelingen en uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.
Met onze inzet kleuren uw oplossingen groener.

We starten met een degelijk onderzoek waarvan we de uitkomsten beschrijven in een prettig leesbare conceptvisie: van probleemstelling tot oplossing, van tijdspanne tot kosten-batenanalyse en van benodigde materialen tot competenties van de medewerkers die het moeten gaan doen.

Wagener Groep isoleert het probleem. Vervolgens benaderen wij uw business case vanuit alle denkbare en ondenkbare invalshoeken. Zodoende creëren wij condities waaronder goede oplossingen en realistische toekomstvisies tot stand kunnen komen.

Het mooie van het werken in de duurzame energiesector en biobased economy is dat we oplossingen mogen ontwikkelen die voor u als opdrachtgever direct meerwaarde genereren. Denk daarbij aan het optimaliseren van biomassa waaruit een duurzamere energievoorziening ontstaat of aan het creëren van laagwaardige warmtetoepassingen voor de BBE producten.

BBE PARK CUIJK

Een voorbeeld: Essent heropent een bestaande bio-energiecentrale en koppelt deze aan een mestvergister en mestdroger.

Het resultaat: De energieketen verstrengelt met de waardeketen van de agrarische sector. Door het toevoegen van bioraffinage hebben we gezorgd dat de papierketen en de chemische industrie ook kunnen koppelen. Zodoende gaat Essent van lokale biomassa, zoals mest en papierslib, groene energie produceren.

De Wagener Groep heeft vanuit de klant Essent aan de basis van het BBE park Cuijk gestaan.
Green sustainable energy
 • BBE Park Concept

  Hier maakt de opdrachtgever gebruik van laagwaardige warmte zodat bestaande energie-infrastructuren zijn om te zetten naar een biobased economy concept. Momenteel vindt onderzoek plaats dit concept op meerdere locaties uit te rollen. Is deze oplossing interessant voor uw business case? Neem contact op met ons.

 • Mest/Digestaatdroging

  Een economisch succesvolle mestdroging op deze schaal is niet eerder gerealiseerd. Dit innovatieve concept met een droogbed, zoals hier is afgebeeld, van LTecosystems is Essent van plan op haar locatie in Cuijk een grootschalige mestdroger te realiseren.

 • Vergisten

  Bij vergisting zijn verschillende oplossingen mogelijk: van covergisting met grote hoeveelheden cosubstraat tot en met monovergisting. Essent gaat in Cuijk grootschalige mestmonovergister realiseren.
 • Bioraffinage

  Bioraffinage is de "holy grail" van de BBE. Als we nu groene grondstoffen splitsen en inzetten dan is de maximale waarde gegenereerd. Wagener Groep heeft namens Essent aan de basis gestaan van de ontwikkeling MIMOSA een multi-input, multioutput second generation biorefinery.

 • Biomassa sourcing

  De Wagener Groep heeft jarenlange ervaring met meestoken op poederkoolcentrales en biomassaverbranding in wervelbed-installaties. Deze markt van biomassa is groeiend in mogelijkheden. Wilt u meer weten? Bel ons voor de achtergrondinformatie.

 • Verandermanagement

  Organisaties die niet veranderen staan stil. En overleven niet in deze turbulente markt. Wagener Groep heeft uitgebreide managementervaring met het aansturen van verschillende grootte van teams van professionals. Uiteraard verzorgen wij de implementatie van het verandermanagement.

OPDRACHTGEVERS - PARTNERS

 • Currently working for:  ViridaVirida

Who we are

Bevlogen, inspirerend & coöperatief. Dat zijn de medewerkers en shareholders van de Wagener Groep.

Medewerkers

View my LinkedIn profile Martijn Wagener, directe medewerker in de Wagener Groep van Energy Professionals. Gespecialiseerd in het zoeken en vinden van groene oplossingen voor vragen uit de energiesector en de biobased economy: “Innovatieve keuzes durven maken”


Shareholders Wagener Groep

Martijn Wagener — door middel van zijn persoonlijke holding.
Diederik Willemsen — Entrepreneur, webdeveloper/programmeur en internetdeskundige.
Frank Wagener — werkzaam bij RUNMC/NCMLS aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van biomedisch wetenschappelijk onderzoek.

jobs team up with us

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Contact us

 • EerselHuisnummer 14

Hoofdkantoor Eersel

Kromme Molenweg 14, 5521 GV Eersel +31 6 15 05 58 49
info@wagenergroep.nl
google maps
Uw naam:

Uw e-mail adres:

Uw bedrijf:

Uw telefoonnummer:

Uw bericht:

Voer a.u.b. de letters/cijfers in:

Image verification